Maandag
Tussen acht uur en half negen komen de kinderen binnen gedruppeld. De meesten komen met de schoolbus, andere kinderen worden gebracht en een enkeling komt lopend naar school. Nadat ze hun koelbox in hun locker hebben gezet mogen de kinderen lekker buitenspelen of lezen, kletsen of een spelletje spelen in de klas.
We starten met een mix-en-ruil waarin de kinderen elkaar vragen stellen over het weekend. Van tevoren besteed ik aandacht aan een aantal communicatieve vaardigheden waarop ze moeten letten, vandaag oefenen ze specifiek met het doorvragen.
Tijdens taal breiden de kinderen van groep 8 hun woordenschat uit met nieuwe woorden. Als afsluitende opdracht verzinnen ze liedjes waarin de verschillende onderdelen van ‘het been’ voorkomen. Wie durft mag optreden voor de groep. De tranen rollen over mijn wangen van het lachen. Wat een talent!
Een aantal kinderen gaan na de dagelijkse Engelse les naar de Plusklas (Smarties) waarbij ze deze week Spaanse les krijgen van één van mijn collega’s.

Dinsdag
Tijdens de rekenles werken de kinderen aan hun persoonlijke doelen naar aanleiding van de proeftoets. Niks lekkerder dan een fijne werksfeer in de groep, waarbij ik de rust heb om individuele lesjes te geven. Een aantal kinderen uit groep 7 heeft nog moeite met cijferend vermenigvuldigen, fijn om hen in alle rust te kunnen helpen. Daarna buig ik me met een aantal kinderen uit de plusgroep over uitdagende taken. Voor mij de uitdaging om hen de goede richting op te helpen, zonder het denkproces over te nemen.
Vervolgens doen we de klasbouwer ‘Ik-ook-groepen’ waarbij de klas ontdekt welke overeenkomsten ze hebben. Geweldig om te zien op wat voor creatieve manier er groepjes ontstaan. “Juf, dit is de leukste klassenbouwer ooit”, bevestigt mij weer in mijn overtuiging dat SCL (structureel coöperatief leren) werkt. Voordat de kinderen de dag eindigen met gymnastiek, werken de kinderen in tweetallen aan hun presentatie over een onderdeel van de hersenen. Met behulp van succescriteria doen ze een tussenevaluatie van hun presentatie. Hierna weten ze precies wat er nog nodig is om hun presentatie ‘mastering’ te maken. Deze doelduidelijkheid werkt fantastisch!

Woensdag
We starten met ‘complimentenhandjes’, waarbij alle kinderen iets aardigs voor elkaar schrijven. Een fijne start van de dag. Vervolgens werken de kinderen serieus aan hun rekentoets.
Aan het eind van de dag houdt het Smartboard er ineens mee op. De uitleg van werkwoordspelling aan groep 7 vindt dus plaats op de grond met mijn laptop op schoot. De kinderen vinden ‘deze club’ reuze gezellig en de instructie over werkwoorden slaat goed aan. Daarna leren de kinderen van groep 8 wat een acrostichon is. De complimenten van die morgen, worden hierin verwerkt. Het blad komt te hangen op hun persoonlijke schrijfportfolio op de gang, de wetenschap dat hun tekst gelezen wordt, stimuleert hen om nog meer hun best te doen.

Donderdag
Mijn taalcoördinator dag besteed ik voornamelijk aan de voorbereiding voor de studiedagen die er aan komen. Samen met de SCL-coördinator maak ik de opzet voor deze dagen. Onze focus zal liggen op de link tussen de lessen ‘spreken en luisteren’ en de leerling competenties van coöperatieve leerstrategieën.
Daarnaast beantwoord ik vragen van mijn collega’s over de nieuwe taal- en spellingmethode, brainstorm ik over activiteiten ter leesbevordering en denk ik mee over aanpassingen voor ons rapport om te zorgen voor een meer doorgaande lijn binnen de school. De afwisseling tussen lesgeven en schoolbreed nadenken over de schoolontwikkeling vind ik heerlijk.

Vrijdag
Vandaag starten we met een dagopening met alle leerlingen uit groep 7&8. In elk lokaal liggen hersenkrakers verspreid, waarbij de kinderen leren over de werking van de hersenen, het geheugen en optische illusies. Leuk om te zien hoe groot de focus en verbazing is bij de verschillende groepjes.
Daarna wordt de nieuwsflits gepresenteerd in hun team, waarvoor ze zich thuis hebben verdiept in één nieuwsonderwerp. Elk teamlid geeft na deze korte presentatie tips en tops, om hun teamgenoten verder te helpen.
Een nadeel van wonen in het buitenland is het afscheid nemen. Vandaag nemen we afscheid van een leerling uit groep 7, zij verhuist naar Jakarta. Samen halen we herinneringen op, vertellen we welke kwaliteiten ze heeft en overhandigen we de cadeautjes met een persoonlijke speech. Met een paar tranen, lieve woorden en knuffels gaan we het weekend in.

Geef een reactie